รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3106 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1052  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter dated 1 August 1852 signed by King Mongkut to Honorable Thomas Chuseh Esquire. Contents about parcels of cards and seals. Double-folded paper size 11.5x17.5 cm. embossed on second page, top of first page stamped 6x4.5 cm. royal rectangular seal in red ink and on second stamped 7x5.5 cm. royal oval seal in red ink. Signed in English “S.P.P.M. Mongkut” and below with wording “King of Siam”. Two folded. Earliest autographed letter. Rare. F.(1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขาลงวันที่ 1 สิงหาคม 1852 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง Honorable Thomas Chuseh Esquire เนื้อหาเกี่ยวกับพัสดุการ์ดและตรา กระดาษขนาด 11.5x17.5 ซม. พับสองทบ หน้าสองปั้มนูน ด้านบนของหน้าแรกประทับตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) ขนาด 6x4.5 ซม. หมึกสีแดง และหน้าที่สองประทับตราพระราชลัญจกรวงรี ขนาด 7x5.5 ซม. หมึกสีแดง ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาอังกฤษ “S.P.P.M. Mongkut” ใต้ลงมามีคำว่า “King of Siam” ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นบ่อย มีรอยพับพับสองรอย พระราชหัตถเลขาแรกสุด หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 260000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
New Year Greeting Circulars - King Mongkut's printed 1st January 1867 New Year Greeting Circulars in English giving to His close friends given out at the Royal Audience Hall at the Grand Palace. In the circulars the King showed his great command of Astronomy. On top left corner of 1st page signed in English “S.P.P.M. Mongkut” and royal seal in red on the right. Nicely mounted on album page. Rare. F.(1)
หนังสือเวียนอวยพรปีใหม่ - หนังสือเวียนอวยพรปีใหม่เป็นภาษาอังกฤษของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 มกราคม 1867 พระราชทานให้พระสหาย ณ หอประชุมพระบรมมหาราชวัง ในหนังสือเวียนอวยพรปีใหม่นี้พระองค์ทรงแสดงความรู้ทางด้านดาราศาสตร์อย่างมาก มุมบนด้านซ้ายของหน้าแรกลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาอังกฤษ “S.P.P.M. Mongkut” และด้านขวาประทับตราพระราชลัญจกรหมึกสีแดง จัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้ม หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 66000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Autograph - Autograph of King Mongkut and stamped with 2 of H.M. Royal Seal on 4763th day of the Reign. Nicely mounted on cardboard size 21x18 cm. and housed on album paper size 22x29 cm. F.(1)
พระปรมาภิไธย - พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ 2 ตรา - อาร์มรัชกาลที่ 4 องค์ใหญ่ วันที่ 4763 ในรัชกาลของพระองค์ จัดอย่างสวยงามบนกระดาษแข็งขนาด 21x18 ซม. และปิดบนกระดาษอัลบั้มขนาด 22x29 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 90000

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
Royal Will - Official Copy of 6 pages Royal Will of R.S. 125(1906) signed by KING CHULALONGKORN in Siamese on last page and bestowed to Chao Jom Manda Erb for reference. Very fine. VF.(1)
พินัยกรรม - สำเนาพินัยกรรม 6 หน้า พระราชทานให้เจ้าจอมมารดาเอิบ ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ในหน้าที่ 6 “จุฬาลงกรณ์” ในปี ร.ศ. 125 สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Cigarette card: “King Rama VI” jumbo cigarette card size 17x11.5 cm., strong embossing in gold and multicolours. On reverse bearing partial rubberstamp in black ink with some readable wording “TIBERDREEF 9-11”. Very fine condition. (1) "
"รูปยาซิกาเร็ท: รูปยาซิกาเร็ทขนาดใหญ๋ “พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขนาด 17x11.5 ซม., ปั้มดูนนูนสีทองและหลากสี ด้านหลังประทับตรายางด้วยหมึกสีดำ บางส่วนอ่านได้ว่า “TIBERDREEF 9-11”สภาพสวย (1) "

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
King Rama VI's Visakha Bucha Day greeting card with signature bestowed to Phraya Amaratsomboon. On reverse with translation. Printed on cardboard size 10x12 cm. Very interesting. F.(1)
การ์ดอวยพรวันวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระปรมาภิไธย พระราชทานแด่ พระยาอมรัตน์สมบูรณ์ ด้านหลังมีคำแปล พิมพ์บนกระดาษแข็งขนาด 10x12 ซมใ น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 27000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter dated 28 April R.S. 117 (1898) written at Graitney Camberley to his aunt acknowledged receipt of letter and powder with many thanks and advising that hardly to find free time after attending the military school. Double-folded Letter head embossed Coat of Arms in red, size 13x20. Signed in Thai read “MAHAVAJIRAVUDH”. At the time he had already been appointed as “Crown Prince”. Letterhead double folded and split into 2 parts, and some minor fault. (1)"
พระหัตถเลขา - พระหัตถเลขาลงวันที่ 28 เมษายน ร.ศ. 117 (1898) เขียนที่ Graitney Camberley ถึงเสด็จน้าแจ้งให้ทราบว่าได้รับจดหมายและแจ้งด้วยความขอบคุณและเรียนว่าไปเรียนโรงเรียนทหารไม่ค่อยมีเวลาว่าง กระดาษจดหมายพับสองทบปั้มนูนตราแผ่นดินสีแดง ขนาด 13x20 ซม. ลงพระนาม “มหาวชิราวุธ” ในเวลานั้นพระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป๋นสยามมกุฏราชกุมารแล้ว กระดาษจดหมายมีรอยพับสองรอยและขาดแยกเป็นสองหน้า มีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 78/167 dated 24 June B.E. 2475 signed by King Prajadhipok. Contents about bestowing money for expenses in the ordination. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Klai Kangwon Palace, size 8”x10”. Signed in Thai read “Prajadhipok Por Ror”. Double folded. This letter was signed on the day that the regime changed from absolute monarchy to democracy by allowing the monarch to be under the constitution. Historical piece. Very interesting. F.(1)"
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่78/167 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงินเพื่อใช้จ่ายในการอุปสมบท กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน วังไกลกังวล ขนาด 8”x10” ลงพระปรมาภิไธย “ประชาธิปก ป.ร.” มีรอยพับสองรอย พระราชหัตถเลขาลงพระปรมาภิไธยในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ เอกสารชิ้นประวัติศาสตร์ น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 96000

more details

LOT NO: 8A    meaning
Starting: THB 500000   Approx: € 13157  Download Blank POST-BID
"The only historical document known on the “Revolution in Ayudthaya” by Phra Phetracha later King Phra Phetraracha of Ban Phlu Luang dynasty(Supan Buri) - A comtemporary letter by an English Merchant, Mr. William Soame, about the crisis in Siam during 1688 under King Narai era. It is the only historical letter remained left about the revolution, the oldest since 1688 or 335 years ago and amongst the oldest in Southeast Asia. Contents are about the extremely ferocious chapter of this historical revolution, regime changes, foreign surpression(especially French military) and usurpation during such period as witness by an English merchant who lived and traded in Ayudthaya at that time and fled the rigorious suppression by the usurper. Phra Phetracha, the Siam General at the time, usurped royalty to himself and his family by charging Phra Pe (King Narai’s adopted son) and Chao Phraya Wichayen (Constantine Phaulkon), a foreign born high counselor(equivalent today as Prime Minister) of treason and then executed them and the King’s two brothers by hitting them to death with sandal wood. This letter was sent from Malacca to his friend in Southern India dated 20 december 1688 (approximately 6 months after the revolution). Precision details were given and mentioned on many events from May till October of the same year, date, time, place of occurance, important Thai names, important European names, priests, French General etc., truely a thoroughly with precised reports. The colour of the ink and the old style written language indicated the age of this letter. Well preservation of the 7 pages letter with browned and aging visible, was written on both sides of the sheets, which measure 20x30 cm. UNIQUE MUSEUM ITEM. (7 pages) Provenaces: Dr. Anatachai Rattakul / Prakaipet lndhusophon / Ayuth Krishnamara - the three most well known collectors of this era. "
เอกสารทางประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรอยุธยาฉบับบเดียวที่หลงเหลืออยู่ - การปฏิวัติกรุงศรีอยุธยาโดยพระเพทราชา ภายหลัง สมเด็จพระเพทราชา ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง (สุพรรณบุรี) - จดหมายร่วมสมัยเขียนโดยพ่อค้าชาวอังกฤษ นายวิลเลียม โสมม เกี่ยวกับวิกฤตในสยามระหว่าง พ.ศ. 2231 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เป็นจดหมายที่เก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2231 หรือเมื่อ 335 ปีก่อน จดหมายดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารการเมืองทางประวัติศาสตร์ไทยที่เก่าแก่ที่สุด และ/หรือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวจดหมายกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญ การกระทำที่โหดร้าย การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง การปฏิวัติ การกระทำที่รุ่นแรงต่อชาวต่างชาติ โดยเฉพาะทหารฝรั่งเศส และการแย่งชิงอำนาจในช่วงเวลาดังกล่าว โดยพยานซึ่งเป็นพ่อค้าชาวอังกฤษที่ค้าขาย และ อาศัยอยู่ในอยุธยาในขณะนั้น และหลบหนีการปราบปรามอย่างรุนแรงจากผู้แย่งชิง เนื้อหาในบทนี้บรรยายถึงการที่พระเพทราชา(ผู้สำเร็จราชการฯ และ เสนาบดีกลาโหม) ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระเพทราชา ราชวงศ์บ้านพลูหลวง โดยตั้งข้อหาพระปีย์ (บุตรบุญธรรมของกษัตริย์) และ เจ้าพระยาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ซึ่งเป็นชาวต่างชาติรับตำแหน่งเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน ฐานกบฏแล้วประหารชีวิต และกำจัดพระเชษฐา 2 พระองค์(เจ้าฟ้าน้อย และ เจ้าฟ้าอภัยทศ)ด้วยการทุบตีถึงแก่ความตายด้วยท่อนนจันทน์ จดหมายนี้ถูกส่งไปยังเพื่อนของเขาจากเมืองมะละกาไปอินเดียใต้ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2231(ประมาณ 6 เดือนหลังจากการปฎิวัติ) รายละเอียดบรรยายชัดเจน และ ครอบคุม เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเดิอน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม ปีเดียวกัน รวมทั้งมี วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ชื่อพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์ ชื่อชาวต่างชาติ บาทหลวง ชื่อนายทหารต่างชาติ และ อื่นๆ เป็นรายงานที่ละเอียดและชัดเจนมากๆ สภาพจดหมายเก็บรักษาได้ดีมาก มีสีของหมึกและภาษาเขียนแบบอังกฤษโบราณบ่งบอกถึงอายุของจดหมายฉบับนี้ กระดาษสีน้ำตาลตามอายุ รวม 7 หน้า เขียนบนแผ่นกระดาษทั้งสองหน้า ขนาด 20x30 ซม. “หนึ่งเดียวเท่านั้น” (7 หน้า) หมายเหตุ: ในช่วงเวลาสี่สิบปีนี้มีเจ้าของที่เป้นคนไทยสามท่าน - ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล / นายประกายเพชร อินทุโสภณ / นายอายุสม์ กฤษณามระ

Auction Result for LOT NO:8A:   Sold at THB 1700000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - An autographed letter No. 94/308 signed by H.M. King Prajadhipok to Chao Phraya Sipipat dated 29th October 1931. Contents about permit to pay money Minstry of Wang. Letter head bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour size 20x27 cm. Signed in Thai read, Prajadhipok Por Ror. Upper minor fault. Center folded. Very interesting. F(1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 94/308 ลงพระปรมาภิไธยโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปก ถึง เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2474 เนื้อหาเกี่ยวกับอนุญาตให้จ่ายเงินกระทรวงวัง กระดาษหัวจดหมายมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน อยู่ด้านบน ขนาด 20x27 ซม. ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ป.ร. ด้านบนฉีกขาดเล็กน้อย รอยพับตรงกลาง น่าสนใจมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:9:   unsold

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Translation - Handwritten translation into French of H.M. King Chulalongkorn's royal letter to President of French dated Wednesday 3 February 1897. Very fine and interesting. VF.(1)
คำแปล - คำแปลเขียนด้วยลายมือพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสลงวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 เป็นภาษาฝรั่งเศสสภาพดีมากและน่าสนใจ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1888 Royal Command Rama V transfering the army officer in the Viceroy's palace to be lieutenant in Royal Army Department dated Tuesday the 5th day of waning moon the 2th month of year 1249 corresponding to 3 January 1888. Signed by King Rama V on Coat of Arms's design in colour and embossed on paper coated on cloth size 25x38 cm. Three stamps of Seal of Office. Three horizontal folded with hole in center folded. Fault at the bottom. Very rare and interesting. VF.(1)
2431 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวย้ายข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวร (วังหน้า) ไปเป็นข้าราชการทหารบก ลงวันที่ วันอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 2 ปี จ.ศ. 1249 ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2431 มีพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สยามินทร์” บนกระดาษหัวตราแผ่นดินพิมพ์สีและปั้มนูนบนกระดาษเคลือบบนผ้า ขนาด 25x38 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สามตรา มีรอยพับตรงสามรอย รอยพับตรงกลางมีรูและด้านล่างมีตำหนิ น่าสนใจและหายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:11:   unsold

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1915 Certificate of Royal Award of King Rama V bestowing the Royal Decorative Orders to one captain the Member (5th Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 27 March B.E. 2458. Signed by King Rama V. Paper size 24x38 cm. Two horizontal folds. Fine. Cover included. Both housed in wooden frame size 36x48 cm. F.(1+1)
2458 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 วิจิตราภรณ์ แก่นายร้อยเอก ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามาภิไธย กระดาษขนาด 25x38 ซม. มีรอยพับ 2 รอย สภาพดี มีซองด้วย ทั้งหมดใส่ในกรอบไม้ขนาด 36x48 ซม. F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Royal Command - 1955 Royal Promation one Acting Lieutenant to be Army Lieutenant Colonel dated 1 January 1955 and 1957 Royal Promotion same to be Army Lieutenant dated 1 January 1957. Letter head embossed Garuda in multi-colour, size 25x39 cm. Also 1955 Certificate of Royal Award the decoration the Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand to same on 5 December 1955. Paper size 25x39 cm. All signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror and countersigned by Field Marshal Por Pibulsongkram Prime Minister at the time. Very interesting. (3) "
พระบรมราชโองการ - 2498 พระบรมราชโองการเลื่อนยศว่าที่ร้อยตรีเป็นร้อยตรีทหารบก ลงวันที่ 1 มกราคม 2498 และ 2500 พระบรมราชโองการเลื่อนยศนายทหารคนเดิมเป็นร้อยโททหารบก ลงวันที่ 1 มกราคม 2500.กระดาษหัวจดหมายแบบครุฑปั้มนูนหลากสี ขนาด 25x39 ซม. นอกจากนี้ยังมี 2498 ประกาศนียบัตรพระราชทานเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ แก่ร้อยตรีทหารบกคนเดิม ลงวันที่ 5 ธันวาคม ประกาศนียบัตรพระราชทานเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระดาษขนาด 25x39 ซม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและจอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ น่าสนใจ (3)

Auction Result for LOT NO:13:   unsold

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Royal Command Card - Royal Command Card printed on cardboard embossed multicoloured Garuda to the Secretary of the Palace to participate the on the auspicious of Royal Birthday Celebration to be held at Suan Sivalai on 8 December B.E. 2509. The proceeding and invitation cover also included. F.(3)
การ์ดพระบรมราชโองการ - การ์ดพระบรมราชโองการพิมพ์บนกระดาษแข็งลปั้มนูนครุฑหลากสีถึงเลขาธิการพระราชวังให้ไปร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนศิวาลัย วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ระเบียบการและซองแขกผู้รับเชิญแนบให้ด้วย F.(3)

Auction Result for LOT NO:14:   unsold

more details

LOT NO: 15    meaning
NO LOT
ไม่มีรายการ

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB NO LOT

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Letter - Phraya Sutham Maitree's letter dated 2 February B.E. 2458 to HRH Krom Phra Thevawong Waropakarn submitting 2 receipts of Nautical Almanac in total of 7shilling 10 pence. Fine. F.(2)
จดหมาย - จดหมายของพระยาสุธรรมไมตรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458 ถวายพระเจ้าบรมวงษเธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรประการ พร้อมกับใบรับเงินค่าสมุดนอติกัล อัลมะแนก 2 ฉบับ รวมเป็นเงิน 7ชิลลิ่ง 10 เพนส์ สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - Lot of 4 B&W photograph of King Rama VI and his Queen and his 3 Queen consorts i.e. Her Majesty Queen Intharasakdistjee -Phra Woraratchaya; Queen Suwatana - Phra Woraratchathewi; Lady Lakshmi Lawan, and Her Royal Highness Princess Wallapa Devi. All have same size 9.5x14 cm. individual housed on light brown cardboard size 17x22 cm. F.(4) "
"พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ 4 ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายกับพระราชินีและพระฉายา 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีล พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี, พระนางเธอลักษมีลาวัณ, และพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทุกภาพขนาด 9.5x14 ซม. แต่ละภาพติดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาลอ่อน ขนาด 17x22 ซม. F.(4) "

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - Photograph of King Rama VI in Borom Phusittaporn attire in sitting posture, size 20x26 cm. housed in wooden frame size 42x49 cm. (1)"
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับนั่ง ขนาด 20x26 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 42x49 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Prince Damrong Rajanubhab taken at age of 80 years old B.E. 2485, size 11x15 cm., housed in wooden frame of 22x32 cm. Faded signature on cardboard underneath the photo. F.(1)"
"พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถ่ายเมื่ออายุ 80 ปี พ.ศ. 2485 ขนาด 11x15 ซม., ใส่ในกรอบรูปไม้ขนาด 22x32 ซม. ใต้พระฉายาลักษณ์มีลายเซ็นต์แต่ซีดมาก F.(1)"

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Prince Paripat Sukhumphan, size 10x14 cm. mounted on cardboard size 17x32 cm. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ขนาด 10x14 ซม. ปิดบนกระดาษแข็ง ขนาด 17x32 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Prince Paripat Sukhumphan, size 20x25.5 cm. Minor fault at upper left corner. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ขนาด 20x25.5 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีตำหนิเล็กน้อย F.(1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Prince Kitiyakara Woralak, size 16x28 cm. Minor faults at upper right corner and lowe left corner. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ขนาด 16x28 ซม. มีตำหนิที่มุมบนด้านขวาและมุมล่างด้านซ้าย F.(1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Prince Phanurangsi Sawangwong, size 10x14 cm. mounted on cardboard size 17x22.5 cm. embossed flowers. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ขนาด 10X14 ซม. ปิดบนกระดาษแข็ง ขนาด 17x22.5 ซม. ปั้มนูนรูปดอกไม้ F.(1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Phra Athit Thiphaph, HRH Chulachakrabongse, and HRH Kromkhun Ratsiwikrom, size 10x14.5 cm. All the three Princes signed below the photo, housed in wooden frame size 17x24.5 cm. (1)"
"พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ทั้งสามพระองค์ทรงลงลายมือชื่อไว้ด้านล่างรูแป ขนาด 10x14.5 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 17x24.5 ซม. F.(1)"

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Somdej Phra Srisawarinthira Boromratchathewi Phra Panwassa Ayika Chao, size 14x20.5 cm. mounted on cardboard size 21.5x32 cm. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขนาด 14.x20.5 ซม. ปิดบนกระดาษแข็ง ขนาด 21.5x32 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 27000

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograh iof HRH Princess Ornpraphan Ramphai size 6x9.5 cm. housed on brown cardboard size 10.5x16.5 cm. Under photo bearing handwritten in Thai reads “Ornpraphan B.E. 2460”. (1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ ขนาด 6x9.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาลขนาด 10.5x16.5 ซม. ใต้ภาพมีลายมือเขียนภาษาไทยอ่านได้ว่า “อรประพันธ์ พ.ศ. 2460” (1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Chao Chom Uean in the reign of King Rama V size 16x23 cm., under photo bearing handwritten in Thai reading “26 November B.E. 2460” and “Uean”, housed on R. Lenz & Co.'s light brown cardboard size 26x36 cm. Board printed in gold wording “R. Lenz Co., Bangkok” in English on the left and Thai on the right and 3 different emblems in center. (1)"
"พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำเจ้าจอมมารดาเอื้อน ในรัชกาลที่ 5 ขนาด 16x23 ซม., ใต้ภาพมีลายมือเขียนเป็นภาษาไทยอ่านได้ว่า “วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460” และ “เอื้อน” ปิดบนกระดาษแข็งของห้างแลนซ แล บริษัท สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 26x36 ซม. บนกระดาษพิมพ์ด้วยสีทอง “ห้างแลนซ แล บริษัท กรุงสยาม” เป็นภาษาอังกฤษทางด้านซ้าย เป็นภาษาไทยทางด้านขวา ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์ 3 ตราแตกต่างกัน (1)"

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of General Chao Phraya Ramrakop size 10.5x15 cm. mounted on “Norasingh Studio” carboard size 20x27 cm. In photo bearing handwriten in Thai reads “RAMRAKOP M.R.”. On cardboard underneath the photo bearing handwriten in Thai “Given to Phra Anusarnpanitkarn be a mark of like-mindedness December 2465” in black ink. Lower right embossed in gold logo with bi-lingual wordings read “KRUNG SIAM” and “Narasingh Studio Court Photographers All kinds of Artistic Work undertaken”. Also cardboard size 20x28 cm. embossed logo of Norasingh and handwriten in Thai reads “Send to Pohchang School”. (2)
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายขาวดำพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ ขนาด10.5x15 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งของ “ห้องฉายานรสิงห์” ขนาด 20x27 ซม. ในภาพมีลายมือเขียนเป็นภาษาไทยอ่านได้ว่า “รามราฆพ ม.ร.” บนกระดาษแข็งใต้ภาพมีลายมือเขียนเป็นภาษาไทยอ่านได้ว่า “ให้พระอนุสาสน์พญิชย์การ ไว้เปนเครื่องหมายแห่งความชอบพอกัน ธันวาคม 2465” ด้วยหมึกสีดำ มุมล่างขวามีโลโก้สองภาษา “กรุงสยาม” และ “ห้องฉายานรสิงห์ ช่างถ่ายรูปหลวง” ยังมีกระดาษแข็งขนาด 20x28 ซม. ปั้มโลโก้ของห้องฉายานรสิงห์และลายมือเขียนว่า “ส่งโรงเรียนเพาะช่าง” (2)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 921  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of King Prajadhipok (King Rama VII), size 18x27 cm., mounted on cardboard and wooden frame. Lower right corner of photograph embossed colourless “Norasingh Studio”. Attractive and almost flawless condition. (1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๗ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 18x27 ซม.(เฉพาะรูป) ติดบนกระดาษแข็งบรรจุในกรอบไม้ มุมล่างขวาของภาพปั้มนูนอักษร “ฉายานรสิงห์” สมบูรณ์มาก (1)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 47000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of King Prajadhipok and Queen Rambai Barni cut in oval shape size 12x16.5 cm. glued on gray cardboard size 15x22 cm. and light brown paper size 16x23 cm. Both again mounted on double-folded paper size 21x31.5 cm. F.(2)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาว-ดำ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู๋หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตัดเป็นรูปวงรีขนาด 12x16.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็งสีเทาขนาด 15x22 ซม. และปิดบนกระดาษสีน้ำตาลอ่อนขนาด 16x23 ซม. แล้วปิดบนกระดาษพับสองทบขนาด 21x31.5 ซม. F.(2)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 33000

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of King Prajadhipok size 22x30 cm. Left side fault and with tear mark and lower left corner fault as well. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาว-ดำ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู๋หัว ขนาด 22x30 ซม. ด้านซ้ายมีตำหนิและมีรอยขาดและมุมล่างซ้ายมีตำหนิด้วย(1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2631  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of King Bhumibol (King Rama IX), the very first official original photograph of the King, size 12.5x17.5 cm., mounted on cardboard and glass frame. Several aging faults nevertheless a rare photograph. (1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙(เหรียญเดี่ยว) - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ ขนาด 12.5x17.5 ซม.(เฉพาะรูป) ติดบนกระดาษแข็งบรรจุในกรอบกระจก สภาพมีปรอทขึ้นบนรูป ตำหนิหลายแห่ง เป็นรูปทางการรูปแรกของรัชกาล นักสะสมนิยมมาก (1)

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2631  Download Blank POST-BID
RAF Visitors Book autographed by Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit and Crown Prince Vachiralongkorn and Princess Ubolrat during their royal visit to RAF temporary tented camp at the Royal Thai Air Force base in Chiangmai on 16th June 1962 and 27th June 1962 respectively. Group Captain Ian Pedder the Officer Commanding the Offensive Support Wing at RAF Tengah in Singapore led his 20 squadrons of Hawker Hunter jet aircarft deployed to Chiangmai airfield to support the Thai Royal Air Force. Also included various photographs. Very interesting. Rare. F.(1+4)
สมุดเยี่ยมของ RAF พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ พระบรมโอราสธิราชธย และเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย ระหว่างเสด็จเยือนค่ายพักชั่วคราวของ RAF ที่ฐานทัพอากาศเชียงใหม่ เมิ่อวันที่ 16 มิถุนายน 1962 และ 27 มิถุนายน 1962 ตามลำดับ นาวาอากาศเอก Ian Pedder the ผู้บัญชาการ Offensive Support Wing ที่ Tengah ในสิงคโปร์ ได้นำ Hawker Hunter jet aircarft 20 ฝูงบินมาประจำการที่สนามบินทหารอากาศเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายอีกหลายใบ น่าสนใจ หายาก F.(1+4)

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
"Photograph - Sepia photograph of Royal Family both adults and children taken by the Survey Department. King Rama VIII, King Rama IX, Princess Galyani Vadhana in childhood are on the sitting row, etc. Size 27.5x15.5 cm. Lower right corner embossed the symbol of the Survey Department. Very interesting. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์สีซีเปียของราชวงศ์ทั้งผู้ใหญ่และเด็กโดยกรมแผนที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ขณะทรงพระเยาว์ประทับนั่งในแถวนั่ง ขนาด 27.5x15.5 ซม. มุมล่างขวาปั้มนูนสัญลักษณ์ของกรมแผนที่ น่าสนใจมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 66000

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 394  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 4 photographs included 1. B&W photograph of King Bhumibol size 25x37 cm. in wooden frame size 45x60 cm.; 2. B&W photograph of Queen Sirikit size 25x37 cm. in wooden frame size 45x60 cm.; 3. B&W photograph of King Bhumibol in standing posture size 20x30 cm. in wooden frame 29x41 cm.; and 4. B&W photograph of King Bhumibol in sitting posture size 20x30 cm. in wooden frame 29x41 cm. (4)
พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ 4 ภาพ ประกอบด้วย 1. พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 25x37 ซม. ในกรอบไม้ขนาด45x60 ซม.; 2. พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนาด 25x37 ซม. ในกรอบไม้ขนาด45x60 ซม.; 3. พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประทับยืน ขนาด 20x30 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 29x41 ซม.; และ 4. พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประทับนั่ง ขนาด 20x30 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 29x41 ซม. (4)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of the first plane with handwritten in Thai wording reads “the first plane performing at the Royal Bangkok Stadium in Siam. HRH Krom Luang Nakhon Chaisi got on board”. Size 14x9 cm. F.(1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายขาวดำเครื่องบินลำแรก มีอักษรไทยเขียนด้วยลายมืออ่านได้ว่า “เครื่องบินลำแรกที่มาแสดงที่สนามราชกรีฑาในสยาม กรมหลวงนครไชยศรีขึ้นทรงโดยสาร” ขนาด 14x9 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Photograph - Sepia photograph of HRH Krom Luang Sunsatara Supakit taken at Baden-Baden at time of accompanying Rama V's 1st visiting Europe in B.E. 2440. He is named the father of Thai cinema. Size 3”x4.5”. (1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์สีซิเปีย กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ทรงฉายที่เมืองบาเดน-บาเดน เมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสยุโรปครั้งแรกในพ.ศ. 2440 พระองค์เป็นพระบิดาแห่งภาพยนต์ไทย ต้นสกุล “ทองแถม” ขนาด 3”x4.5”. (1)

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Army Officers, center of the sitting row is HRH Bowondej size 29x23 cm. housed on the cardboard size 41x35 cm. Underneath with signatures. Board fault at upper right corner. (1)"
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายขาวดำนายทหาร บุคคลที่นั่งตรงกลางแถวนั่งคือ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ขนาด 29x23 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 41x35 ซม. มีลายเซ็นต์อยู่ใต้ภาพ มุมบนด้านขวามีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 13000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Photograph - Goldplate photograph of King Chulalongkorn on Field marshal attire in standing posture Serial No. “0547”, size 19x24 cm. housed in gilt wooden frame size 33x39 cm. and packed in box size 40x46 Proceeds giving to Economic Base Foundation for Agricultural Lunch Project Fund under royal patronage.(1)"
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนแผ่นทองคำ ฉลองพระองค์จอมพลประทับยืน ลำดับที่ “0547” ขนาด 19x24 ซม. ใส่ในกรอบไม้สีทองขนาด 33x39 ซม. และบรรจุในกล่องขนาด 40x46 ซมใ รายได้มอบแก่มูลนิธิฐานเศรษฐกิจเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์ฯ (1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Photograph - One pair of 97.66% gold photograph of H.M. King Bhumibol. On reverse bearing emblem of 50th Anniversary Celebration of H.M.'s Accession to the Throne at center underneath showing Thai wording “97.66 pure gold” and serial number “A23054” and every corner with symbol digit “๙” on tray with pedestal. Size 9x12.5 cm. and housed on acrylic size 14.5x20 cm. and gilted monogram above with wooden stand of 14x8 cm. Original paper boxes. (2 sets)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทองคำ 97.66% จำนวน 2ชุด ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใต้ลงมามีอักษรไทยคำว่า “ทองสุทธิ 97.66” และหมายเลข “A23054” ทุกมุมมีสัญลักษณ์เลข “๙” บนพาน ขนาด 9x12.5 ซม. ติดอยู่บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 14.5x20 ซม. ปั้มพระปรมาภิไธยสีทองตรงกลางด้านบน พร้อมแท่นรองไม้ขนาด 14x8 ซม. กล่องกระดาษเดิม น่าสนใจ (2 ชุด)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 6 “Elephant” picture postcards - 4 unused and 2 used in 1906 from Bangkok to France affixed with Wat jang Issue 5Atts(#98) tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 5.9.1906 and 1.11.1906 respectively. Fine.F.(6)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ “ช้าง” 6 ใบ ยังไม่ใช้ 4 ใบ และใช้แล้ว 2 ใบในปี 2449 ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้ง ราคา 5อัฐ(#98) ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 5.9.1906 และ 1.11.1906 ตามลำดับ สภาพดี F.(6)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 7 different picture postcards related to Red Cross printed by lithographt process in the reign of King Rama VII. Fine. F.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพรณรงค์เรื่องสุขภาพของกาชาด 7 ใบไม่ซ้ำกัน พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์หินในสมัยรัชกาลที 7 สภาพดี F.(7)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
"Picture postcard - Lot of 7 picture postcards - 2 used and 5 unused included 1xKing Rama V, 2xDecorations, 1xRoyal Guard, 2xRoyal Procession, and 1xRoyal State Barge. Fine. F.(7)"
"ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 7 ใบ - ใช้แล้ว 2 ใบ และยังไม่ใช้ 5ใบ ประกอบด้วย ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 1 ใบ, ภาพประดับประดา 2 ใบ, ภาพมหาดเล็ก1 ใบ, ภาพพยุหยาตรา 2 ใบ และภาพเรือพระราชพิธี 1 ใบ สภาพดี F.(7)"

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “RULING MONARCHS” showing 17 Kings and 2 Queens included King Rama V on the leftmost of the top row. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “RULING MONARCHS” แสดงพระสาทิศลักษณ์ของกษัตริย์ 17 พระองค์และพระราชินี 2 พระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวอยู่แถวบนด้านซ้ายสุด สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 3800

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Picture Postcard - Picture postcard 'Wild Elephant Escorted by Three Tamed Ones” by J. Antonio from Indo-China to Noumea affixed Indo-China postage stamp, tied by VAPEUR cds dated 3 NOV 3 and LIGNE transit cds of same date.. Ligthly stained on top. (1) "
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ 'Wild Elephant Escorted by Three Tamed Ones” โดย J. Antonio ส่งจากอินโดจีนไป Noumea ผนึกแสตมป์อินโดจีน ประทับตราเรือ VAPEUR วันที่ 3 NOV 3 และตราเรือ LIGNE วันที่วันเดียวกัน ด้านบนเป็นสนิมบางๆ (1)

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 394  Download Blank POST-BID
"Prince Mahidol: Picture postcard “Lighthouse & Steam Ship” from Germany to Bangkok franking with 10f and tied by DEUTSCHE SEEPOST cds dated 2/6/1905, SUEZ transit cds dated 3.6.1905, PENANG TO SINGAPORE transit cds dated 23.6.1905 and BANGKOK 2 transit cds dated 27.6.1905 and BANGKOK 6 arrival cds dated 28.6.1905. This postcard was writen and mailed by HRH Prince Mahidol of Songkhla (Prince Father) during learning at Royal Prussian Military College, Potsdam, Germany and Imperial German Naval College, Flensbourg addressed to Chao Chom Manda Sae at the Royal Secretary of Dusit Park. Very scarce. Two small insect holes. F.(1) "
"เจ้าฟ้ามหิดล: ไปรษณียบัตรภาพ “ประภาคารและเรือ” จากเยอรมันไปกรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ราคา 10f ประทับตรา DEUTSCHE SEEPOST วันที่ 2/6/1905, ตราผ่าน SUEZ วันที่ 3.6.1905(2448), ตราผ่าน PENANG TO SINGAPORE วันที่ 23.6.1905 และตราผ่าน BANGKOK 2 วันที่ 27.6.1905 และตรารับกรุงเทพฯ BANGKOK 6 วันที่ 28.6.1905 ไปรษณียบัตรใบนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเขียนและส่งระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ที่ Royal Prussian Military College, Potsdam, Germany และ Imperial German Naval College, Flensbourg จ่าหน้าถึงเจ้าจอมมารดาแส ห้องราชเลขานุการสวนดุสิต น่าสนใจ หายากมาก มีรูแมลงเล็กๆ สองรู F.(1) "

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
"1906-30 Lot of 6 picture postcards from Bangkok to 1xEngland, 3xFrance, 1xBelgium, and 1xIndochina at the postal rate of 5Atts (from 1 Apr 1906-14 Aug 1907), 4Atts(from 15 Aug 1907), and 3st. respectively. Fine. F.(6)"
"2449-73 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 6 ใบ ส่งจากกรุงเทพฯ ไปอังฏฤษ 1 ใบ, ฝรั่งเศส 3 ใบ, เบลเยี่ยม 1 ใบ, และอินโดจีน 1 ใบ ในอัตราค่าส่ง 5อัฐ (จาก 1 เม.ย. 1906-14 ส.ค. 1907), 4อัฐ(จาก 15 ส.ค. 1907), และ 3สต. ตามลำดับ สภาพดี F.(6)"

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 48    meaning Thai postmarks
Starting: THB 3500   Approx: € 92  Download Blank POST-BID
"1920 Picture postcard locally used in Bangkok addressed to “Mom Chao Phatthanayu, HRH Krom Phraya Damrong Palace, without postage stamp, tied by BANGKOK 1 (BDR-03B) cds dated 2.1.20. On reverse rubberstamp Thai character “ต” and handwritten Thai numeral “๔” in blue pencil. This card was taxed 4st. Fine. F.(1) "
2463 ไปรษณียบัตรภาพส่งภายในกรุงเทพฯ จ่าหน้าถึง “หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ” วังกรมพระดำรง ไม่ผึกแสตมป์ ประทับตรากรุงเทพฯ 1 (BDR-03B) วันที่ 2.1.20 ด้านหลังประทับตรายาง ตัวอักษรไทย “ต” และเลขไทย “๔” ลายมือเขียนด้วยดินสอสีน้ำเงิน ไปรษณียบัตรใบนี้ถูกปรับ 4สต. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"3D old pictures, complete set of 3 pieces, showing portraits of Their Majesties King Bhumibol & Queen Sirikit, size 10.50cm.x14.50cm., good condition, very beautiful. Rare complete set."
รูปภาพเก่า 3 มิติจำนวน 3 ใบครบชุด เป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขนาด 10.50 ซม.x14.50 ซม.สภาพดี สวยงามมาก ครบชุดหายาก

Auction Result for LOT NO:49:   unsold
Found 3106 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price